ANBI

Onze Stichting is geregistreerd als culture ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers die geen enkele vergoeding krijgen voor de verrichte werkzaamheden.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Als u de aangifte m.b.v. het programma van de belastingdienst doet, is deze extra aftrek automatisch als u bij de gift het juiste vakje aanvinkt.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wat is het belastingvoordeel periodieke schenkingen?

Als u mocht besluiten om u vast te leggen om ons vijf jaar achtereen een wat grotere donatie te doen (vanaf € 25,00) kan dat u en ons extra voordeel opleveren. Zeker ook omdat wij een culturele ANBI zijn. In het kort komt het erop neer dat u uw gift met 25% mag verhogen in uw belastingaangifte. Omdat dit een periodieke gift is, hoeft u geen drempel te halen. U mag deze altijd als aftrekpost in mindering brengen.Van belang is wel dat de periodieke boeking wordt vastgelegd middels een schriftelijke verklaring. Een voorbeeld hiervan vindt u hier.

Op de website van de Belastingdienst vindt u hier meer informatie over (periodieke) giften.

Onze verplichtingen als ANBI

Eén van de voorwaarden om als ANBI geregistreerd te staan is het publiceren van de financiële jaarcijfers. Deze kunt u hier downloaden.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van onze jaarcijfers, dan kunt u contact opnemen met Margrete Loman via  info@vriendengrotekerkepe.nl

Handige gegevens om bij de hand te hebben

IBAN: NL32 RABO 0154 8858 78

Kvk nr: 41039372

RSIN: 816130383

Kvk nr: 41039372

E-mail: info@vriendengrotekerkepe.nl

www.vriendengrotekerkepe.nl