Doneren

De Grote Kerk van Epe is een beeldbepalend monument voor Epe en omgeving. De Stichting Vrienden van Toren en Grote Kerk Epe wil dat de kerk in een goede staat blijft. Heeft u ook iets met de Grote Kerk in Epe? Dan wilt u misschien ook wel een financiële bijdrage leveren om onze stichting te steunen.

Dat kan!

Donaties

Het vermogen van de stichting is voornamelijk gevormd door donaties zoals schenkingen, erfstellingen en legaten. Maar er zijn ook andere manieren denkbaar om de Stichting Vrienden van Toren en Grote Kerk Epe (welke een ANBI is), te steunen.

Zo kunt u natuurlijk een eenmalige schenking doen, maar er bestaat er ook de mogelijkheid om deze stichting als donateur een warm hart toe te dragen via een vastgelegde periodieke schenking van minimaal 5 jaar die volledig aftrekbaar is (u kunt jaarlijks tot maximaal 52% terugkrijgen van de belasting, afhankelijk van uw inkomen).

Dit maakt dat u een deel van uw gift terugkrijgt, maar tegelijkertijd een wezenlijk steentje bijdraagt aan bestaansrecht van de Sint Maartenskerk in Epe. In een persoonlijk gesprek leggen we u graag uit, hoe zeer uw financiële steun gewenst is. Want hiermee werkt u mee aan het bevorderen van de doelstelling van onze stichting.

Andere vragen? Neem dan contact op met de secretaris van de stichting.

 

(bron: Gert van den Esschert, De Lohuizerbrink)
(bron: Gert van den Esschert, De Lohuizerbrink)

Vriend worden van de stichting

    Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over naar bankrekening- nummer NL32 RABO 0154 8858 78 t.n.v. Stichting Vrienden van Toren en Grote Kerk Epe.