Organisatie

Stichting Vrienden van Toren en Grote Kerk Epe

De Stichting Vrienden van Toren en Grote Kerk Epe is 12 oktober 1982 opgericht door Bart Stegeman, Henk Kwakkel en Jacob Engels. De oorspronkelijke bestuursleden waren zeer bewust afkomstig vanuit allerlei gezindten en kerkgenootschappen. Dit om aan te geven dat het hen puur om het gebouw ging. De Grote Kerk in Epe is er namelijk niet alleen voor de leden van de Protestantse Kerk Nederland, de kerk is er voor alle Epenaren. De Stichting Vrienden van Toren en Grote Kerk Epe wil daarom dit prachtige, historische Eper monument in goede conditie houden.

Meteen na de oprichting zocht de stichting contact met de bewoners van Epe. Zo werden er diverse evenementen georganiseerd waarmee geld werd opgehaald. Vele inwoners zijn indertijd ook aangeschreven. Ze konden giften doen of zelfs donateur worden, zodat er uiteindelijk een fonds is ontstaan waarmee een deel van de onderhoudswerkzaamheden aan de toren of de kerk bekostigd kon worden. Het toenmalige doel van de stichting? Zorgen dat er een dusdanig geldbedrag op de rekening komt, zodat eventuele onderhoudsmaatregelen enkel door gebruik van het rentegeld al bekostigd konden worden.

Inmiddels bestaat de stichting al jaren. Nog altijd blijft onderhoud van deze eeuwenoude kerk nodig, nog altijd is de Stichting Vrienden van Toren en Grote Kerk Epe een grote financier.

'Wij staan voor Eper monument'

In alle jaren dat de stichting bestaat, zijn er ook enkele legaten geschonken, waardoor er een gezonde stichting is ontstaan. Nog steeds is de organisatie er alles aan gelegen om deze Grote Kerk van Epe voor het heden, maar zeker ook voor de toekomst te kunnen behouden. Het bestuur van de stichting verwoordt dat altijd als volgt: ‘We staan als stichting voor dit prachtige Eper monument en we willen er ook alles aan doen om er voor te zorgen dat de kerk ook de komende decennia kan blijven bestaan.’

Werner van Eelen

voorzitter

Margrete Loman

secretaris

Peter Dalhuisen

penningmeester

Edo Ooms

tweede penningmeester

Herman Dalhuisen

algemeen bestuurslid

Bart van Vemde

algemeen bestuurslid

Help mee

De Grote Kerk van Epe is een beeldbepalend monument voor Epe en omgeving. De Stichting Vrienden van Toren en Grote Kerk Epe wil dat de kerk in een goede staat blijft. Heeft u ook iets met de Grote Kerk in Epe? Dan wilt u misschien ook wel een financiële bijdrage leveren om onze stichting te steunen.